Unit 5 lớp 11 being part of asean

     

Đây là phần khởi đụng của unit 5 với công ty đề: Being part of ASEAN, khiến cho bạn học tất cả cái quan sát tổng quan tiền về chủ thể đồng thời hỗ trợ một số từ vựng lên quan tiền cùng giải pháp phát âm cùng ngữ pháp. Bài viết sau là lưu ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 5 lớp 11 being part of asean

*

Getting started – Unit 5: Being part of ASEAN

ASEAN & the ASEAN Charter (ASEAN với Hiến chương ASEAN)

1. Listen & read. (Nghe và đọc.)

Dịch hội thoại

Khối ASEAN cùng Hiến Chương ASEAN

Giải:

а. Preparation for a competition on ASEAN & the ASEAN Charter.

3. Match each word with its definition. Then practise reading the words aloud. (Hãy ghép tự đúng với quan niệm của nó. Tiếp đến thực tập gọi to đều từ kia lên.)

Giải:

2. Maintain (duy trì)

a. Keep (something) in a particular condition; enable something to lớn continue (giữ (cái gì đó) trong một đk đặc biệt, có thể chấp nhận được cái nào đấy để tiếp tục)

4. Association (hiệp hội)

b. An organized group of people who have common interests, activities or purposes. (một nhóm bạn có tổ chức có phần lớn sở thích, chuyển động hoặc mục đích chung)

3. Charter (điều lệ / hiến chương)

c. The written mô tả tìm kiếm of the fundamental principles & aims of an organization.

Xem thêm: Thủ Tục Sang Tên Sổ Đỏ Theo Quy Định Mới Nhất Năm 2022 ? Please WaitXem thêm: Top 20 Koh Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu Viết Phương Trình Mới Nhất 2022

(mô tả bởi văn bạn dạng về các nguyên tắc cơ phiên bản và mục tiêu của một đội nhóm chức)

5. Bloc (khối)

d. A group of countries or parties with similar political interests. (một team các đất nước hoặc những bên tất cả cùng sở thích chính trị)

1. Stability (sự ổn định)

e. The unique of being steady & not changing (chất lượng định hình và không ráng đổi)

4. Read the conversation again & answer the questions. (Đọc lại đoạn đối thoại rồi trả lời câu hỏi.)

Giải:

Why does Bao Thy look worried? (Tại sao Bảo Thy nhìn lo lắng?)=> She looks worried because her classmates know a lot more about ASEAN & the ASEAN Charter, và more confident than her. (Cô ấy lo ngại vì bạn làm việc của cô biết nhiều hơn thế về ASEAN và Hiến chương ASEAN, với tự tin rộng cô ấy.)How many members does ASEAN have? (ASEAN tất cả bao nhiêu thành viên?)=> As of 2010, it consists of ten thành viên states, but it may get bigger because other countries have applied to lớn join the bloc. (Tính đến năm 2010, hiệp hội những nước này bao hàm mười quốc gia thành viên, nhưng có thể tăng lên vì những nước không giống đã vận dụng để bắt đầu làm khối.)What are its aims và purposes? (Mục tiêu và mục đích của nó là gì?)=> ASEAN focuses on improving thành viên states" economies, và maitaining regional peace & stability. (ASEAN triệu tập vào việc nâng cấp nền tài chính của các giang sơn thành viên, và duy trì hòa bình và bình ổn khu vực.)How does Singapore help other ASEAN countries? (Singapore trợ giúp các nước ASEAN khác như thế nào?)=> It offers the Singapore Scholarship and the ASEAN Scholarship to lớn students from other ASEAN countries. (Hiến công tác này cung cấp Học bổng Singapore với Học bổng ASEAN mang lại sinh viên từ các nước ASEAN khác.)What does Mr Lam want Bao Thy to lớn tell him about the ASEAN Charter? (Ông Lam hy vọng Bảo Thy đề cập gì đến ông về Hiến chương ASEAN?)=> He wants her to tell him the main principles of the ASEAN Charter. (Ông ý muốn cô ấy nói mang lại ông những nguyên tắc bao gồm của Hiến chương ASEAN)When will Mr Lam continue quizzing his daughter? (Khi nào Ông Lam sẽ liên tiếp hỏi phụ nữ mình?)=> He"ll continue quizing her tonight after work. (Ông ấy sẽ liên tiếp hỏi cô ấy về tối nay sau khi làm việc.)

5. Underline the phrases with the -ing size in the conversation. Compare the answers with your partner"s. (Gạch bên dưới những các từ tất cả -ing trong đoạn hội thoại. So sánh câu vấn đáp của em với của công ty bên cạnh.)