RỪNG VÀ CÂY BỤI LÁ CỨNG CẬN NHIỆT

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải bao gồm kiểu thảm thực vật chính là

A. Rừng cận nhiệt ẩm.Bạn sẽ xem: Rừng cùng cây lớp bụi lá cứng cận nhiệt

B. Thảo nguyên.

Bạn đang xem: Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt

C. Rừng lá rộng và rừng láo lếu hợp.

D. Rừng cùng cây vết mờ do bụi lá cứng cận nhiệt.

Xem thêm: Hai Chúng Ta Bây Giờ Hết Lẫn Duyên Cả Nợ, Lời Bài Hát Suốt Đời Không Xứng

Đất đỏ nâu - Rừng với cây bụi lá cứng cận nhiệt hay phân bố chủ yếu ở mẫu mã khí hậu như thế nào sau đây

A. Ôn đới lục địa

B. Ôn đới hải dương

C. Cận nhiệt Địa Trung Hải

D. Cận nhiệt lục địa


*

Kiểu nhiệt độ cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật bao gồm là

A.Rừng cận nhiệt ẩm

B.Thảo nguyên

C.Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp

D.Rừng với cây vết mờ do bụi lá cứng cận nhiệt

Khí hậu cận nhiệt độ địa trung hải tất cả kiểu thảm thực vật với nhóm đất thiết yếu nào ?

B. Rừng cùng cây lớp bụi lá cứng cận nhiệt độ .Đất đỏ nâu.

C. Hoang mạc và buôn bán hoang mạc .Đất xám.

Xem thêm: Tên Cho Đường Vĩ Tuyến 0 Độ Có Tên Là Gì? Vĩ Độ 0 Độ Và Kinh Độ 0 Độ Ở Đâu Trên Trái Đất

Ý nào dưới đây không đúng với nhiệt độ của đai sức nóng đới gió mùa rét ở nước ta?

A. Gồm hai team đất đó là feralit cùng phù sa B. Hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới lá rộng, lá kimC. Nhiệt độ nhiệt đới bộc lộ rõ rệt D. Sinh vật gồm những hệ sinh thái nhiệt đới

Ý nào dưới đây không đúng với nhiệt độ của đai nhiệt độ đới gió bấc ở nước ta?

A. Khí hậu nhiệt đới miền biểu hiện rõ rệt

B. ánh nắng mặt trời trung bình tháng bên dưới 20°C

C. Mùa hạ nóng

D. Độ ẩm thay đổi tùy nơi

Ý nào sau đây không đúng với khí hậu của đai nhiệt đới gió rét ở nước ta?

A. Tất cả hai nhóm đất chính là feralit với phù sa B. Hệ sinh thái xanh rừng cận nhiệt đới lá rộng, lá kimC. Khí hậu nhiệt đới bộc lộ rõ rệt D. Sinh trang bị gồm những hệ sinh thái nhiệt đới

Ý nào tiếp sau đây không đúng với khí hậu của đai sức nóng đới gió mùa ở nước ta?

A. Có hai team đất đó là feralit với phù sa B. Hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới lá rộng, lá kimC. Khí hậu nhiệt đới thể hiện rõ rệt D. Sinh thiết bị gồm các hệ sinh thái nhiệt đới

Khí hậu cận nhiệt độ địa trung hải bao gồm kiểu thảm thực vật chủ yếu nào?

A. Thảo nguyên

B. Rừng với cây những vết bụi lá cứng cận nhiệt

C. Hoang mạc và phân phối hoang mạc

D. Rừng nhiệt đới ẩm

Đáp án là B

Khí hậu cận nhiệt địa trung hải gồm kiểu thảm thực vật đó là rừng và cây lớp bụi lá cứng cận nhiệt

A ( hình trạng khí hậu )B ( phong cảnh ) Đáp Án

1.Ôn đới lục địa

a, Rừng nhiệt đới ẩm 1 -

2.Nhiệt đới gió mùa

b. Rừng lá kim 2 -

3.Kiểu cận nhiệt đới gió mùa gió mùa

c, Hoang mạc và chào bán hoang mạc

3 -

4.Ôn đới hải dương

d, Rừng cận nhiệt đới ẩm 4 -
A ( kiểu dáng khí hậu )B ( phong cảnh ) Đáp Án
1. Ôn đới gió mùaa, Thảo Nguyên 1 -
2. Cận nhiệt lục địab, Rừng láo lếu giao với rừng lá rộng 2 -
3. Cận sức nóng địa trung hảic, Hoang mạc và chào bán hoang mạc 3 -
4.Ôn đới hải dươngd, Rừng nhiệt đới ẩm 4 -

Mong mọi fan giúp đỡ!

PHIẾU ÔN TẬP 1: EM ĐÃ HỌC DƯỢC GÌ lúc TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯƠNG ĐỊA LÝ?

Câu 3: Dự vào kiến thức và kỹ năng đã học tập hãy:

a,Xếp 10 cảnh sắc vào những loài mooi ngôi trường địa lý tương ứng

Rừng rậm nhiệt đới gió mùa Hoang mạc cát Xa van Rừng cận nhiệt đới gió mùa ẩm Rừng cây những vết bụi gai lá cứng

Đồng cỏ ôn đới Rừng lá rộng lớn Rừng lá kim Đồng rêu phong cảnh vùng cực

b,Nêu tại sao về sự sắp xếp

SORRY!!!vì mik ko chụp ảnh ra được nhưng mn giúp mik với

- Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm: môi trường thiên nhiên xích đạo ẩm

- Hoang mạc cát: môi trường hoang mạc

- Xa van: môi trường nhiệt đới

- Rừng cận nhiệt đới ẩm: môi trường cận nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa ẩm

- Rừng cây vết mờ do bụi gai lá cứng: môi trường xung quanh địa trung hải

- Đồng cỏ ôn đới: môi trường xung quanh cận nhiệt đới gió mùa gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa ẩm

- Rừng lá rộng: môi trường xung quanh ôn đới hải dương

- Rừng lá kim: môi trường ôn đới lục địa

- Đồng rêu: môi trường thiên nhiên đới lạnh

- Cảnh quang đãng vùng cực: môi trường đới lạnh

chúc bàn sinh hoạt tốt.

1 rừng nhiệt đới ẩm:nhiệt đới ẩm

2 hoang mạc cát:hoang mạc

3 xa van: nhiệt độ đới

4 rừng cận nhiệt đới gió mùa ẩm: cận nhiệt đới ẩm

5 rừng cây những vết bụi gai lá cứng : địa trung hải

6 đồng cỏ ôn đới : cận nhiệt đới gió mùa gió mùa

7 rừng lá rộng: ôn đới hải dương

8 rừng lá kim: ôn đới lục địa

9 đồng rêu: đới lạnh

10 cảnh xung quanh cực: đới lạnh

Dựa vào kỹ năng đã học, hãy xếp 10 phong cảnh về RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM, HOANG MẠC CÁT, XA VAN, RỪNG CẬN NHIỆT ĐỚI ẨM, RỪNG CÂY BỤI gai LÁ CỨG, ĐỒNG CỎ ÔN ĐỚI, RỪG LÁ RỘG, RỪG LÁ KIM, ĐỒNG RÊU, CẢNH quan tiền VÙNG CỰC vào những loại mtrườg địa lý tươg ứng. Hãy nêu lí vì chưng sự thu xếp của em.

Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm:Nhiệt đới ẩm
Hoang mạc cát: Hoang mạc Xa van: Nhiệt đới Rừng cận nhiệt đới gió mùa ẩm: Cận nhiệt đới gió mùa ẩm Rừng cây những vết bụi gai lá cứng: Địa trung hải Đồng cỏ ôn đới: Cận nhiệt đới gió mùa gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa ẩm Rừng lá rộng: Ôn đới thành phố hải dương Rừng lá kim: Ôn đới châu lục Đồng rêu: Đới rét mướt Cảnh quan tiền vùng cực: Đới lạnh