Nồng Độ Dung Dịch Hóa 8

     

* Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho thấy số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Bạn đang xem: Nồng độ dung dịch hóa 8

Công thức:

*

Trong kia : C% : nồng độ phần trăm của dung dịch (%)

mct : cân nặng chất rã (gam)

mdd : khối lượng dung dịch (gam) = mdung môi + mchất tan

Từ cách làm tính độ đậm đặc phần trăm, ta suy ra những công thức sau:

– phương pháp tính trọng lượng dung dịch:

*

– phương pháp tính khối lượng chất tan:

*

Ví dụ 1: Hoà tan 10 gam con đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được.

Xem thêm: Công Thức Dao Động Tự Do Là Gì ? Dao Động Tự Do Của 1 Vật Là Dao Động Có :

Giải:

Khối lượng hóa học tan là: mct = 10 gam

Khối lượng dung dịch thu được là: mdd = mdm + mct = 40 + 10 = 50 gam

Áp dụng công thức:

*

2. NỒNG ĐỘ MOL CỦA DUNG DỊCH (CM)

* nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho thấy số mol hóa học tan có trong một lít dung dịch.

Xem thêm: Uống Mật Ong Buổi Tối Có Béo Không ? Giải Đáp Từ Chuyên Gia Uống Mật Ong Vào Buổi Tối Có Giảm Cân Không

Công thức tính: 

*

Trong đó: cm là mật độ mol (mol/lit)

n là số mol chất tan (mol)

Vdd là thể tích hỗn hợp (lit)

– những công thức được suy ra từ công thức tính mật độ mol của dung dịch:

+ cách làm tính số mol chất tan: n = centimet . V

+ phương pháp tính thể tích dung dịch:

*

Ví dụ: Tính trọng lượng H2SO4 tất cả trong 50 ml dung dịch H2SO4 2M

Giải:

Số mol H2SO4 bao gồm trong dung dịch H2SO4 2M là: nH2SO4 = CM . V = 2 . 0,05 = 0,1 mol

=> trọng lượng H2SO4 là: mH2SO4 = n . M = 0,1.98 = 9,8 gam

* Công thức thay đổi giữa nồng độ phần trăm và nồng độ mol:

Công thức tính nồng độ phần trăm:

*

Khối lượng dung dịch được tính theo công thức: mdd = Ddd . V

với Ddd là trọng lượng riêng của hỗn hợp (gam/lít) ; V là thể tích của hỗn hợp (lít)

Khối lượng chất tan là: mct = n . M

Thay vào (1) ta có:

*

*

=> phương pháp chuyển tự nồng độ phần trăm sang mật độ mol:

*

Lưu ý: cách làm tính này lấy đơn vị chức năng của Ddd là gam/lít, thường các đầu bài bác cho đơn vị của Ddd là gam/ml phải ta đề xuất đổi lại đơn vị chức năng để vận dụng công thức.