Nhà nước thời lê sơ và nhà nước thời lý trần có đặc điểm gì khác nhau

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

đơn vị nước thời Lý Trần đơn vị nước thời Lê Sơ
Nhà nước tổ chức triển khai theo chế độ quân nhà tập quyền, vua nắm hầu như quyền hành, dẫu vậy không sát bằng thời Lê SơVua là bạn nắm trực tiếp quyền tổngc lãnh đạo quân đội.

Bạn đang xem: Nhà nước thời lê sơ và nhà nước thời lý trần có đặc điểm gì khác nhau

 


*

Đặc điểm khác biệt giữa công ty nước Lê sơ cùng nhà nước thời Lý -Trần:- yếu tắc quan lại thời thượng của nhà nước thời Lý - trằn là quý tộc, vương vãi hầu. Còn trong nhà nước thời Lê sơ là những nho sĩ trí thức đỗ đạt, tất cả học vị thuộc những tầng lớp làng mạc hội khác nhau. Không thể tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức cỗ máy chính quyền trường đoản cú triều đình đến cung cấp xã thời Lẽ Thánh Tông trả chinh hom, nghiêm ngặt hơn. Tính tập quyền cao hơn. Nhà nước Lý - è cổ được gọi là đơn vị nước quân chủ quý tộc, đơn vị nước Lê sơ là đơn vị nước quân khinh suất liêu chăm chế.


Đúng 0

comment (0)
- Ở thời Lê Sơ: + hầu hết quyền hành về phần mình vua bao hàm cả việc lãnh đạo quân đội. + Là công ty nước quân khinh suất liêu siêng chế.- Ở thời Lý trằn + Vua cũng nắm đều quyền hành tuy nhiên không như thời Lê Sơ. + Là công ty nước quân chủ quý tộc.
Đúng 0
comment (0)

Nhà nước thời Lê sơ với nhà nước thời Lý – Trần tất cả điểm gì khác nhau?


Lớp 7 lịch sử
1
0
Gửi bỏ
Nhà nước thời Lý – Trần Nhà nước thời Lê sơ

- công ty nước tổ chức triển khai theo chính sách quan chủ tập quyền ( vua nắm gần như quyền hành) cơ mà không sát bằng thời Lê sơ.

- bên nước quân công ty quý tộc.

- Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả trong chỉ huy quân đội.

- đơn vị nước quân khinh suất liêu chuyên chế.


Đúng 0

bình luận (0)
SGK lớp 7 trang 104

Nhà nước thời Lê sơ cùng nhà nước thời Lí - Trần có điểm gì khác nhau?

 


Lớp 7 lịch sử Bài 21. Ôn tập chương IV
2
0
Gửi bỏ

Đặc điểm không giống nhau giữa nhà nước Lê sơ cùng nhà nước thời Lý -Trần:- yếu tắc quan lại cao cấp của nhà nước thời Lý - trần là quý tộc, vương vãi hầu. Còn ở nhà nước thời Lê sơ là những nho sĩ trí thức đỗ đạt, gồm học vị thuộc những tầng lớp xã hội khác nhau. Không thể tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức máy bộ chính quyền từ triều đình đến cấp xã thời Lẽ Thánh Tông hoàn chinh hom, ngặt nghèo hơn. Tính tập quyền cao hơn. Công ty nước Lý - nai lưng được gọi là đơn vị nước quân chủ quý tộc, nhà nước Lê sơ là bên nước quân chủ quan liêu chăm chế.


Đúng 0

bình luận (0)

Đặc điểm không giống nhau giữa đơn vị nước Lê sơ cùng nhà nước thời Lý -Trần:- yếu tố quan lại cao cấp của bên nước thời Lý - è cổ là quý tộc, vương hầu. Còn trong nhà nước thời Lê sơ là những nho sĩ trí thức đỗ đạt, tất cả học vị thuộc các tầng lớp xóm hội không giống nhau. Không thể tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức bộ máy chính quyền tự triều đình đến cung cấp xã thời Lẽ Thánh Tông hoàn chinh hom, ngặt nghèo hơn. Tính tập quyền cao hơn. Bên nước Lý - è được gọi là bên nước quân nhà quý tộc, nhà nước Lê sơ là công ty nước quân khinh suất liêu siêng chế.


Đúng 0

phản hồi (0)

So sánh cỗ máy nhà nước thời Lê sơ với máy bộ nhà nước thời Lý-Trần tất cả điểm gì khác?

nhanh cấp tốc mk sẽ gấp


Lớp 7 Ngữ văn
1
0
Gửi hủy

- Ở thời Lê Sơ: 

+ hồ hết quyền hành về phần mình vua bao hàm cả việc chỉ huy quân đội.

+ Là bên nước quân chủ quan liêu chuyên chế.

- Ở thời Lý Trần

+ Vua cũng nắm phần đông quyền hành mặc dù nhiên không phải như thời Lê Sơ.

+ Là đơn vị nước quân công ty quý tộc.


Đúng 0

phản hồi (0)

Tổ chức cỗ máy nhà nước thời Lê Sơ có điểm gì giống và khác với thời Trần?


Lớp 7 lịch sử vẻ vang Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)
2
0
Gửi bỏ

Tham khảo

Đặc điểm khác nhau giữa đơn vị nước Lê sơ với nhà nước thời Trần:- nguyên tố quan lại cao cấp của công ty nước thời Trần là quý tộc, vương hầu. Còn trong nhà nước thời Lê sơ là những nho sĩ trí thức đỗ đạt, gồm học vị thuộc những tầng lớp buôn bản hội không giống nhau. Không thể tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức bộ máy chính quyền tự triều đình đến cung cấp xã thời Lẽ Thánh Tông trả chinh hom, chặt chẽ hơn. Tính tập quyền cao hơn. Nhà nước trằn được điện thoại tư vấn là bên nước quân nhà quý tộc, đơn vị nước Lê sơ là bên nước quân khinh suất liêu siêng chế.


Đúng 1

bình luận (1)

Tham khảo

Đặc điểm khác nhau giữa nhà nước Lê sơ và nhà nước thời Trần:- nhân tố quan lại thời thượng của nhà nước thời Trần là quý tộc, vương vãi hầu. Còn ở nhà nước thời Lê sơ là các nho sĩ trí thức đỗ đạt, gồm học vị thuộc các tầng lớp thôn hội không giống nhau. Không còn tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức bộ máy chính quyền tự triều đình đến cấp xã thời Lẽ Thánh Tông trả chinh hom, ngặt nghèo hơn. Tính tập quyền cao hơn. Công ty nước è được call là đơn vị nước quân công ty quý tộc, bên nước Lê sơ là bên nước quân chủ quan liêu chăm chế.


Đúng 0

comment (0)

 Tổ chức máy bộ nhà nước thời lê sơ có điểm gì giống cùng khác cùng với thời Trần? Cảm Ơn


Lớp 7 lịch sử dân tộc Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)
3
1
Gửi bỏ

Tham khảo

Đặc điểm không giống nhau giữa bên nước Lê sơ và nhà nước thời Trần:- yếu tố quan lại thời thượng của đơn vị nước thời Trần là quý tộc, vương hầu. Còn trong nhà nước thời Lê sơ là những nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc các tầng lớp xóm hội không giống nhau. Không còn tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức bộ máy chính quyền từ bỏ triều đình đến cấp cho xã thời Lẽ Thánh Tông trả chinh hom, nghiêm ngặt hơn. Tính tập quyền cao hơn. đơn vị nước è được điện thoại tư vấn là nhà nước quân công ty quý tộc, bên nước Lê sơ là công ty nước quân khinh suất liêu siêng chế.


Đúng 3

phản hồi (5)
Đúng 1
comment (2)

Tham khảo

Đặc điểm không giống nhau giữa công ty nước Lê sơ và nhà nước thời Trần:- yếu tắc quan lại thời thượng của công ty nước thời Trần là quý tộc, vương hầu. Còn trong nhà nước thời Lê sơ là các nho sĩ trí thức đỗ đạt, gồm học vị thuộc các tầng lớp buôn bản hội khác nhau. Không thể tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức máy bộ chính quyền tự triều đình đến cấp cho xã thời Lẽ Thánh Tông trả chinh hom, nghiêm ngặt hơn. Tính tập quyền cao hơn. Bên nước nai lưng được điện thoại tư vấn là bên nước quân công ty quý tộc, đơn vị nước Lê sơ là đơn vị nước quân chủ quan liêu chuyên chế.


Đúng 1

phản hồi (1)

Trình bày tổ chức máy bộ chính quyền thời lê sơ ? so sánh điểm giống và khác về tổ chức máy bộ nhà nước thời lê sơ cùng với thời lý-trần


Lớp 7 lịch sử vẻ vang
3
0
Gửi hủy

tham khảo

bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, cầm đầu mỗi bộ là Thượng thư; những cơ quan trình độ gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài. - Ở địa phương: + Thời vua  Thái Tổ và vua  Nhân Tông, cả nước chia làm 5 đạo. Dưới đạo là phủ, huyện (châu), xã.

Lời giải chi tiết

* Bảng đối chiếu nhà nước thời Lê sơ cùng nhà nước thời Lý - Trần:

 

Nhà nước thời Lý - Trần

Nhà nước thời Lê sơ

Thành phần quan liêu lại

Chủ yếu: quý tộc, vương hầu

Các nho sĩ trí thức đỗ đạt, gồm học vị thuộc những tầng lớp xóm hội khác nhau. 

Tổ chức bộ máy chính quyền

- Nhà nước tổ chức theo cơ chế quân công ty tập quyền (vua nắm số đông quyền hành) dẫu vậy chưa hoàn chỉnh bằng thời Lê sơ.

- Là nhà nước quân nhà quý tộc.

- Vua là fan trực tiếp nắm số đông quyền hành, nhắc cả lãnh đạo quân đội.

- hoàn chỉnh hơn, ngặt nghèo hơn, tính tập quyền cao hơn.

- Là nhà nước quân chủ chăm chế tw tập quyền cao độ, mang tính chất quan liêu

 


Đúng 4
bình luận (0)

Tham khảo:6 bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, mở màn mỗi bộ là Thượng thư; những cơ quan trình độ gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài. - Ở địa phương: + Thời vua  Thái Tổ và vua  Nhân Tông, toàn nước chia làm 5 đạo. Bên dưới đạo là phủ, huyện (châu), xã.

Xem thêm: Công Thức Của Lực Ma Sát Trượt Là, Công Thức Tính Lực Ma Sát

Bộ thiết bị nhà nước thời vua  Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, ngặt nghèo hơn bộ thứ nhà nước thời Lý - Trần ở những điểm nào ?...More videos on YouTube.Nhà nước thời Lý - TrầnNhà nước thời Lê sơ
Thành phần quan liêu lạiChủ yếu: quý tộc, vương vãi hầuCác nho sĩ trí thức đỗ đạt, tất cả học vị thuộc các tầng lớp buôn bản hội khác nhau.

Đúng 2
comment (8)

tham khảo

6 cỗ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, mở đầu mỗi cỗ là Thượng thư; những cơ quan trình độ chuyên môn gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài. - Ở địa phương: + Thời vua Lê Thái Tổ và vua Lê Nhân Tông, toàn quốc chia có tác dụng 5 đạo. Dưới đạo là phủ, thị xã (châu), xã.

Lời giải bỏ ra tiết

* Bảng đối chiếu nhà nước thời Lê sơ cùng nhà nước thời Lý - Trần:

 

Nhà nước thời Lý - Trần

Nhà nước thời Lê sơ

Thành phần quan lại lại

Chủ yếu: quý tộc, vương vãi hầu

Các nho sĩ trí thức đỗ đạt, tất cả học vị thuộc các tầng lớp làng hội khác nhau. 

Tổ chức bộ máy chính quyền

- bên nước tổ chức theo chính sách quân nhà tập quyền (vua nắm phần lớn quyền hành) nhưng mà chưa hoàn chỉnh bằng thời Lê sơ.

- Là nhà nước quân nhà quý tộc.

- Vua là fan trực tiếp nắm số đông quyền hành, nhắc cả lãnh đạo quân đội.

- hoàn hảo hơn, chặt chẽ hơn, tính tập quyền cao hơn.

- Là bên nước quân chủ chăm chế tw tập quyền cao độ, mang tính chất quan liêu


Đúng 0
phản hồi (0)

Bộ trang bị nhà nước thời Trần bao gồm điểm gì giống nhau cùng khác so với cỗ máy nhà nước thời Lý. 


Lớp 7 lịch sử vẻ vang Bài 10. Bên Lý tăng nhanh công cuộc tạo ra đất nướ...
1
0
Gửi hủy

Tham khảo 

*
*


Đúng 1

bình luận (0)
nhấn xét sự giống như nhau và khác biệt của hai bộ máy nhà nước thời Lý-Trần, Lê Sơ
Lớp 7 lịch sử hào hùng
2
0
Gửi hủy

* Điểm khác nhau 

Thành phần quan liêu lại

Nhà nước thời Lý - Trần

Chủ yếu ớt là quý tộc, vương vãi hầu

Nhà nước thời Lê sơ

Các nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc các tầng lớp xã hội không giống nhau. Không hề tầng lớp quý tộc thời Trần.

Tổ chức bộ máy chính quyền

Nhà nước thời Lý - Trần

- Chưa hoàn chỉnh bằng thời Lê sơ.

- Là đơn vị nước quân công ty quý tộc.

Nhà nước thời Lê sơ

- hoàn chỉnh hơn, nghiêm ngặt hơn, tính tập quyền cao hơn.

- Là bên nước quân chủ chăm chế tw tập quyền cao độ, mang tính chất quan liêu.

- các tác phẩm văn học , sử học 

Các thành quả văn học

Thời Lý (1009 - 1225)

Nam Quốc đánh hà (Lý thường Kiệt)

Thời nai lưng (1226 - 1400)

Hịch tướng tá sĩ (Trần Quốc Tuấn), Tụng giá bán hoàn kinh sư (Trần quang Khải) , Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu),

Thời Lê sơ (1428 - 1527)

- Văn học tập chữ Hán: Quân trung trường đoản cú mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,…

- Văn học tập chữ Nôm: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

Các vật phẩm sử học

Thời Lý (1009 - 1225)

Đại Việt sử kí toàn thư.

Thời è cổ (1226 - 1400)

Bộ Đại Việt sử kí gồm 30 quyển (Lê Văn Hưu).

Thời Lê sơ (1428 - 1527)

- có không ít tác phẩm như: Đại Việt sử kí (10 quyển), Đại Việt sử kí toàn thư (15 quyển), Lam đánh thực lục,Việt giám thông khảo tổng luận, Hoàng triều quan chế,…

* vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời Lê sơ giành được những thành tựu:

- Về giáo dục, thi cử:

+ Ở các đạo, phủ đều sở hữu trường công.

+ dưới thời Lê sơ nền giáo dục và đào tạo của Đại Việt vô cùng phát triển. Trong tầm một nạm kỉ, công ty Lê sơ đã tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, rước đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên.

- Về văn học: Văn học chữ thời xưa và chữ Nôm mọi phát triển. Có không ít tác phẩm danh tiếng như: Quân trung từ bỏ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

- Về khoa học, nghệ thuật:

+ Sử học: Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam đánh thực lục,…

+ Địa lí: Hồng Đức bạn dạng đồ, Dư địa chí, An nam giới hình thăng đồ.

+ Y học: Bản thảo thực vật toát yếu.

+ Toán học: Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

+ thẩm mỹ sân khấu như ca, múa, nhạc, chèo, tuồng được phục hồi nhanh lẹ và phạt triển, nhất là chèo, tuồng.

+ Nghệ thuật bản vẽ xây dựng và điêu khắc: mang nhiều nét quánh sắc. Biểu thị ở những công trình lăng tẩm, hoàng cung tại Lam ghê (Thanh Hóa). Điêu xung khắc thời Lê Sơ có phong thái khối vật dụng sộ, kinh nghiệm điêu luyện.

Xem thêm: Tả Cây Bóng Mát Đạt Điểm 10, 9, Bài Văn Mẫu Lớp 4: Tả Một Cây Có Bóng Mát

* khác với thời Lý - Trần:

- Thời Lê sơ, Phật giáo không còn phát triển cùng chiếm vị thế thống trị trên nghành nghề tư tưởng như thời Lý - Trần, cơ mà Nho giáo lại chiếm vị thế độc tôn, chi phối so với lĩnh vực văn hoá, tứ tưởng.