Một Sóng Ngang Truyền Trên Sợi Dây Rất Dài

     

Một sóng ngang truyền trên tua dây bọn hồi khôn cùng dài cùng với tần số $500Hz$. Fan ta thấy hai điểm $A, B$ trên tua dây phương pháp nhau $200cm$ dao động cùng pha cùng trên đoạn dây $AB$ bao gồm hai điểm khác giao động ngược pha với $A$. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
Bạn đang xem: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài

2 điểm A, B xê dịch cùng pha với trên AB bao gồm 2 điểm khác xê dịch ngược trộn với A.

( o AB = 2lambda = 200cm o lambda = 100cm)

Ta có tốc độ truyền sóng:

(v = lambda f = 100.500 = 50000cm/s = 500m/s)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một tín đồ ngồi sinh hoạt bờ biển lớn quan sát thấy khoảng cách giữa năm ngọn sóng thường xuyên bằng $20 m$. Cách sóng là:


Một fan ngồi ngơi nghỉ bờ biển cả đếm được $20$ ngọn sóng trải qua trước mặt trong $76s$. Chu kì giao động của nước hải dương là:


Mối contact giữa bước sóng $λ$, vận tốc truyền sóng $v$, chu kì $T$và tần số $f$của một sóng là:


Một sóng truyền vào một môi trường với gia tốc $110 m/s$ và bao gồm bước sóng $0,25 m$. Tần số của sóng kia là:


Tại một điểm bên trên mặt chất lỏng bao gồm một nguồn dao động với tần số $120 Hz$, tạo nên sóng bình ổn trên mặt hóa học lỏng. Xét $5$ gợn lồi thường xuyên trên một phương truyền sóng ở về một bên so với nguồn, gợn trước tiên cách gợn thứ năm $0,5m$. Tính vận tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng:


Một sóng ngang truyền theo hướng dương trục $Ox$, tất cả phương trình sóng là $u = 6cos(4πt-0,02πx)$; trong những số ấy $u$ và $x$ tính bởi $cm$, $t$ tính bởi $s$. Sóng này có bước sóng là:


Một sóng hình sin truyền bên trên một sợi dây dài. Ở thời khắc $t$, hình trạng của một quãng dây như hình vẽ. Các vị trí thăng bằng của các thành phần trên dây cùng nằm bên trên trục $Ox$. Bước sóng của sóng này bằng:


*

Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình (u = ac mos20pi mt) (cm). Vào khoảng thời hạn 2s sóng truyền rằng được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?


Một sóng cơ học bao gồm bước sóng $λ$ truyền theo một mặt đường thẳng từ điểm $M$ đến điểm $N$. Biết khoảng cách $MN = d$. Độ lệch pha $Delta varphi $ của dao động tại nhị điểm $M$ cùng $N$ là:
Xem thêm: Bài Thơ Chị Em Thúy Kiều - Phân Tích Đoạn Trích Chị Em Thúy Kiều

Một nguồn xê dịch điều hoà với chu kỳ luân hồi 0,04s. Tốc độ truyền sóng bằng 200cm/s. Nhị điểm ở trên và một phương truyền sóng và giải pháp nhau 6 cm, thì gồm độ lệch pha:


Sóng cơ bao gồm tần số $50 Hz$ truyền trong môi trường với tốc độ $160 m/s$. Ở cùng 1 thời điểm, nhị điểm gần nhau duy nhất trên một phương truyền sóng có dao động cùng pha với nhau, giải pháp nhau


Một sóng ngang truyền trên gai dây đàn hồi siêu dài cùng với tần số $500Hz$. Bạn ta thấy hai điểm $A, B$ trên tua dây giải pháp nhau $200cm$ xê dịch cùng pha và trên đoạn dây $AB$ có hai điểm khác xấp xỉ ngược pha với $A$. Vận tốc truyền sóng trên dây là:


Một sóng tất cả tần số $500 Hz$ với tốc độ lan truyền $350 m/s$. Hỏi hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng phương pháp nhau một khoảng chừng bao nhiêu nhằm giữa chúng gồm độ lệch pha (dfracpi 4)?


Một gai dây lũ hồi vô cùng dài bao gồm đầu $A$ xê dịch với tần số $f$ và theo phương vuông góc với tua dây. Biên độ dao động là $4 cm$, gia tốc truyền sóng bên trên dây là $4 (m/s)$. Xét một điểm $M$ trên dây và bí quyết $A$ một đoạn $28 cm$, người ta thấy M luôn luôn luôn xê dịch lệch trộn với $A$ một góc (Delta varphi = (2k + 1)dfracpi 2) với $k = 0, ±1, ±2,....$. Tính cách sóng $λ$? Biết tần số $f$ có mức giá trị trong vòng từ $22 Hz$ mang lại $26 Hz$.


Một sóng ngang có chu kì $T = 0,2s$ truyền trong một môi trường đàn hồi có tốc độ $1 m/s$. Xét bên trên phương truyền sóng $Ox$, vào một thời điểm nào đó một điểm $M$ nằm tại đỉnh sóng thì ở trước $M$ theo chiều truyền sóng, cách $M$ một khoảng từ $42cm$ đến $60cm$ có điểm $N$ đang từ vị tri cân nặng bằng đi lên đỉnh sóng . Khoảng cách $MN$ là:


Một dây đàn hồi dài tất cả đầu $A$ dao động theo phương vuông góc với tua dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là $4m/s$. Xét một điểm $M$ trên dây và biện pháp $A$ một quãng $40cm$, bạn ta thấy $M$ luôn luôn luôn dao động lệch trộn so cùng với $A$ một góc (Delta varphi = (k + 0,5)pi ) cùng với $k$ là số nguyên. Tính tần số, biết tần số $f$ có giá trị trong khoảng từ $8 Hz$ mang đến $13 Hz$.


Đầu A của một sợi dây khá dài căng ngang, xấp xỉ điều hòa tạo nên một sóng ngang truyền trên gai dây với biên độ không đổi (6cm) và chu kỳ luân hồi (2s). Trên dây, nhị điểm xấp xỉ ngược pha ngay sát nhau nhất tất cả vị trí cân bằng phương pháp nhau (30cm). O cùng M là hai điểm trên gai dây gồm vị trí cân bằng phương pháp nhau (45cm) (O ngay sát A hơn M). Tại thời khắc (t = 0), điểm O ban đầu đi lên. Thời điểm thứ nhất điểm M lên đến mức độ cao (3cm) là


Một nguồn phát sóng cơ xê dịch với phương trình (u = 4cos left( 4pi t - dfracpi 4 ight)left( mcm ight)). Biết xấp xỉ tại hai điểm ngay sát nhau độc nhất trên cùng một phương truyền sóng biện pháp nhau 0,5m gồm độ lệch pha là (dfracpi 3). Tốc độ truyền của sóng kia là


Một mối cung cấp phát sóng nước gồm dạng (u = Acos left( dfracpi 4t ight),,left( cm ight)). Cho vận tốc truyền sóng ko đổi. Trên một điểm cách nguồn một khoảng chừng d, độ lệch pha của dao động sóng tại đặc điểm này ở hai thời điểm cách nhau (Delta t = 0,2,s) là


Hai điểm M, N cùng nằm trên 1 hướng truyền sóng và giải pháp nhau một trong những phần ba bước sóng. Biên độ sóng không thay đổi trong quy trình truyền. Tại 1 thời điểm, lúc li dộ xê dịch của phần tử tại M là 3cm thì li độ xê dịch của phần tử tại N là -3cm. Biên độ dao động sóng bằng


Sóng cơ tất cả tần số 80 Hz viral trong một môi trường với gia tốc 4 m/s. Giao động của các thành phần vật chất tại nhì điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng mọi đoạn theo thứ tự 31 centimet và 33,5 cm, lệch sóng nhau góc:
Xem thêm: Bài Thơ Em Yêu Nhà Em Yêu Nhà Em, Bài Thơ Em Yêu Nhà Em

Trong thử nghiệm đo vận tốc truyền sóng trên gai dây bọn hồi dài. Tần số vật dụng phát là (f = 10,0 pm 0,1Hz). Đo khoảng cách giữa 2 nút sóng thường xuyên cho kết quả: (d = 25 pm 1,cm). Tốc độ truyền sóng trên dây bọn hồi là:


Một sóng bề mặt ở nơi xẩy ra động đất hoàn toàn có thể coi một phương pháp gần đúng là một sóng ngang hình sin. Mang sử tần số của sóng là f = 0,5 Hz thì biên độ sóng quan trọng bằng bao nhiêu để những vật đặt trên mặt phẳng đất bước đầu rời ngoài mặt đất (lấy gia tốc trọng trường (g = pi ^2 = 10m/s^2))