Mẹ hơn con 27 tuổi

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Mẹ hơn con 27 tuổi

*

*

*

Me co so tuoi la :

( 45 + 27 ) : 2 = 36 ( tuoi )

Con teo so tuoi la :

45 - 36 = 9 ( tuoi )

D/S : bé : 9 tuoi

Me : 36 tuoi


Mẹ hơn con 25 tuổi . Biết 3 năm kia tổng số tuổi của hai người mẹ con là 45 tuổi . Tính tuổi hai người mẹ con hiện nay ?


3 năm trước Con số tuổi là:

(45-25):2=10 

3 năm trước Mẹ số tuổi là:

45-10=35 tuổi 

Tuổi con hiện giờ là:

10+3=13(tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

35+3=38(tuổi)


Tổng số tuổi của bà bầu và con là :

45 - (3 x 2) = 39 (tuổi)

Tuổi của mẹ hiện nay là :

(39 + 25) : 2 = 32(tuổi)

Tuổi của con hiện nay là :

39 - 32 = 7 (tuổi)

Đáp số : tuổi người mẹ :32 tuổi 

tuổi nhỏ 7 tuổi


Tuổi của mẹ hiện giờ gấp 7 lần tuổi con. Lúc tuổi người mẹ = tuổi con bây giờ thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người bây giờ biết tổng cộng tuổi của hai bà mẹ con hiện giờ là 45 tuổi


hiện ni tổng số tuổi của hai mẹ con là 37 tuổi, hiểu được hai năm kia mẹ hơn bé 27 tuổi. Hỏi bây giờ mẹ từng nào tuổi, con bao nhiêu tuổi.


Hiệu tuổi của hai bà mẹ con không cố kỉnh đổi

Tuổi của con là (37 - 27) : 2 = 5 (tuổi)

Tuổi của người mẹ là 37 - 5 = 32 (tuổi)


Vì 2 thời gian trước mẹ hơn con 27 tuổi nên 2 năm sau mẹ vẫn hơn con 27 tuổi

Mẹ gồm số tuổi là:

(37 + 27) :2 = 32 (tuổi)

Hiện ni có có số tuổi là:

37 - 32 = 5(tuổi)

Đ/S: Mẹ:32 tuổi

Con:5 tuổi


Khi con trăng tròn tuổi thì mẹ 45 tuổi. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay biết rằng hiện ni tổng số tuổi của hai bà bầu con là 41 tuổi


Mẹ hơn con: 45 - trăng tròn = 25 (tuổi)

Tuổi con: (41 - 25) : 2 = 8 (tuổi)

Tuổi mẹ: 8 + 25 = 33 (tuổi)

(Học giỏi nka)


Mẹ hơn con:45-20=25 (tuổi)

Tuổi con:(41-25):2=8(Tuổi)

Tuổi mẹ:25+8=33(tuổi)

Đáp số:mẹ 33 tuổi

con:8 tuổi
Xem thêm: Công Nghệ Chế Biến Thực Phẩm, Tiêu Điểm Tuyển Sinh, Tuyển Sinh

Tổng số tuổi của hai bà mẹ con hiện thời là 45 tuổi .Biết tuổi bà bầu hơn nhỏ 31 tuổi .Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi,con bao nhiêu tuổi


Tuổi con hiện nay là :

( 45 - 31 ) : 2 = 7 ( tuổi )

Tuổi mẹ bây giờ là :

45 - 7 = 38 ( tuổi )

Đáp số :.....

tic đúng nhé !


Hiện nay tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 48 tuổi. Biết 5 năm kia mẹ hơn nhỏ 24 tuổi. Tính tuổi hai người mẹ con bây chừ ?


Gọi số tuổi của chị em hiện nay là : a (tuổi) (a>0)

Số tuổi của bé hiện nay là : b (tuổi) (b(heptegincasesa+b=48\(a-5)-(b-5)=24endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=48-b\48-b-5-b+5=24endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesa=48-b\-2b=-24endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=48-b\b=12endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=36\b=12endcases) (THỎA MÃN)

Vậy hiện giờ mẹ 36 tuổi ; con 12 tuổi


Đúng 0
phản hồi (0)

bạn yến làm cầm là hơi dài, làm như thế này ngăn nắp mà dễ nắm bắt này:

giải

theo bài bác ra, từ thời điểm cách đây 5 năm ngoái thì bà mẹ hơn bé 24 tuổi. Vậy mẹ luôn hơn con 24 tuổi

hiện nay bà mẹ có số tuổi là:

(48+24):2=36(tuổi)

hiện ni con tất cả số tuổi là:

48-36=12(tuổi)

Đ/s:........

nhớ k đó nha


Đúng 0
comment (0)

mẹ: 36 tuổi; con: 12 tuổi nhachúc bạn làm việc tốt


Đúng 0

phản hồi (0)

Lớp học trực tuyến đường

Toán 5- Thầy Phương giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Xem Phim Ô Long Thiên Tử - Ô Long Vượt Ải Tình (Ô Long Thiên Tử) Full

olm.vn hoặc hdtho
kitybags.vn