KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA DẦU ĂN

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khối lượng riêng rẽ của dầu ăn vào mức 800kg/ m 3 . Vì chưng đó, 2 lít dầu ăn sẽ sở hữu trọng lượng khoảng

A. 1,6 N

B. 16 N

C. 160 N

D. 1600 N


*

Chọn B

Ta tất cả 2 lít = 2 dm3 = 0,002 m3

Khối lượng của 2 lít dầu nạp năng lượng là: m = D.V = 800. 0,002 = 1,6 kg.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của dầu ăn

Trọng lượng p. = 10 m = 1,6.10 = 16 N.


*

bắt tắt:D = 800kg / m3V = 2 lít = 0,002 m3 P = ? N GiảiKhối lượng của hai lít dầu là:m = D. V = 800 x 0,002 = 1,6 (kg) Trọng lượng của nhị lít dầu là:P = 10. M = 10. 1,6 = 16 N Vậy 2 lít dầu nạp năng lượng có trọng lượng là 16N

Tóm tắt

D = 800kg/m3

V = 2 lít = 2dm3 = 0,002m3

P = ?

Giải

Khối lượng của dầu ăn là:

(D=fracmVRightarrow m=D.V=800.0,002=1,6left(kg ight))

Trọng lượng của dầu ăn là:

(P=10.m=10.1,6=16left(N ight))

Đ/s: 16 N


Khối lượng riêng của dầu ăn vào lúc 800 k g / m 3 . Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ sở hữu trọng lượng khoảng chừng bao nhiêu?

A. 0,16N

B. 1,6N

C. 16N

D. 160N


Khối lượng riêng của dầu ăn vào tầm 800kg/m3. Bởi vì đó, 2 lít dầu ăn sẽ có được trọng lượng khoảng

A. 1,6N.

B. 16N.

C. 160N.

Xem thêm: Uống Sữa Ngô Có Béo Không ? Giải Đáp Uống Sữa Ngô Có Béo Không

D. 1600N.


Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Bởi đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

A. 1,6N

B.16N

C.160N

D.1600N


Chọn B

Ta gồm 2 lít = 2dm3 = 0,002m3

Khối lượng của 2 lít dầu nạp năng lượng là: m = D.V = 800. 0,002 = 1,6kg.

Trọng lượng p. = 10m = 1,6.10 = 16N


Khối lượng riêng của dầu ăn vào mức 800 k g / m 3 . Vị đó, 2 lít dầu ăn sẽ có được trọng lượng khoảng

A. 1,6 N

B. 16 N

C. 160 N

D. 1600 N


Chọn B

Ta gồm 2 lít = 2 d m 3 = 0,002 m 3

Khối lượng của 2 lít dầu nạp năng lượng là: m = D.V = 800. 0,002 = 1,6kg.

Trọng lượng p. = 10m = 1,6.10 = 16N.

Xem thêm: Thực Đơn Ăn Dặm Cho Trẻ 6 Tháng Tuổi Mà Bố Mẹ Nên Ghi Nhớ, Lưu Ý Khi Cho Trẻ 6 Tháng Ăn Dặm


bài 11.10

khối lượng riêng biệt của dầu ăn khoảng 800kg/ m3 . Vì vậy , 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng


Khối lượng riêng của dầu ăn khoảng tầm 800 kg/m3. Do đó 10 lít dầu ăn uống sẽ có khối lượng và trọng lượng bao nhieu?


Tóm tắt:

D = 800kg / m3

V = 2 lít = 0,002 m3

P = ? N

Giải

Khối lượng của nhị lít dầu là:

m = D. V = 800 x 0,002 = 1,6 (kg)

Trọng lượng của hai lít dầu là:

P = 10. M = 10. 1,6 = 16 N

Vậy 2 lít dầu ăn uống có trọng lượng là 16N


10 lít=0,01 m3

khối lượng của 10 lít dầu ăn là:

0,01 x 800=8(kg)

trọng lương là:

8 x 10=80 (N)

Đáp số:.......


Khối lượng riêng rẽ của dầu ăn uống vao2khoang3 800kg/m3. Vày đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng:

A. 1,6N

B.16N

C. 160N

D. 1600N


Cách 1: 2 lít = 2 . 10-3 m3

2 lít dầu ăn sẽ sở hữu được khối lượng là :

(m=Dcdot V=800cdotleft(2cdot10^-3 ight)=1,6left(kg ight))

Vậy 2 lít dầu ăn sẽ sở hữu trọng lượng là :

(P=10m=10cdot1,6=16left(N ight))

=> Đáp án là : B.16N

 

Cách 2: 2 lít = 2 . 10-3 m3

2 lít dầu ăn sẽ sở hữu trọng lượng riêng rẽ là :

(d=10D=10cdot800=8000)( N/m3 )

Vậy 2 lít dầu ăn sẽ sở hữu được trọng lượng là :

(P=dcdot V=8000cdotleft(2cdot10^-3 ight)=16left(N ight))

=> Đáp án là : B.16N


V = 2 lít = 2dm3 = 0,002m3

Khối lượng dầu ăn uống là: (m=D.V = 800.0,002=1,6(kg))

Trọng lượng của dầu ăn: (P=10.m=10.1,6=16(N))


Tóm tắt :

V = 3 lít = 3dm3 = 0,003m3

D = 800kg/m3

P = ? N

Khối lượng 3 lít dầu ăn uống là : Áp dụng : (D=fracmVRightarrow m=D.V=800.0,003=2,4left(kg ight))