Đồ thị biến đổi trạng thái của chất khí

     
Một mol khí lí tưởng ở điều kiện thường có thể chuyển từ tinh thần $1$ sang trạng thái $2$ theo hai quá trình : $1-2-3$ và $1-4-2$ (hình vẽ). Kiếm tìm tỉ số nhiệt độ lượng nên truyền mang đến khối khí vào hai quá trình trên, biết rằng nội năng của khối khí sẽ là $U = frac32 RT$ bạn đang xem: Đồ thị đổi khác trạng thái của hóa học khí


Bạn đang xem: đồ thị biến đổi trạng thái của chất khí


*

Một mol khí lí tưởng bao gồm nội năng là $U = frac32 RT$ thay đổi trạng thái theo quy trình $1-2-3-1$ (hình vẽ), trong đó quá trình $2-3$ là đẳng nhiệt. Tìm kiếm nhiệt lượng mà lại khí tỏa ra.

*

Một khối khí lí tưởng thực hiện một chu trình $1-2-3-1$ được biểu diễn trong hệ tọa độ (V, T) như (hình vẽ). Vẽ mặt đường biểu diễn chu trình đó trong hệ tọa độ (p, V) với nói rõ quy trình nào khối khí thụ nhiệt, tỏa nhiệt.Xem thêm: Lương Thực Thực Phẩm Là Gì ?

Một mol khí biến hóa trạng thái theo quy trình $1-2-3$ (hình vẽ). Nội năng của mol khí được khẳng định theo biểu thức $U = cT$ cùng với c là hằng số. Kiếm tìm nhiệt lượng nhưng mà khí đã hấp thụ trong quá trình đó. Quý giá $V_1, V_2, o_1 cùng p_2$ sẽ biết.
Có $20 g$ heli cất trong xilanh tất cả pít-tông di chuyển rất chậm từ tâm lý $1$ rất có thể tích $V_1 = 32 l$ với áp suất $p_1 = 4,1 atm$ tới tinh thần $2$ tất cả $V_2 = 9l $ cùng $p_2 = 15,5 atm$. Nhiệt độ độ lớn số 1 mà khối khí đã có được là từng nào nếu đường biểu diễn quá trình thay đổi từ tinh thần $1$ sang trạng thái $2$ như (hình vẽ).
Cho đường màn biểu diễn một mol khí như (hình vẽ) cùng với $1 - // 3-4 // OT$ cùng $2 - 4 // OV$.a) mô tả quá trình tương ứng cùng với từng đoạn trên tuyến đường biểu diễn. Vẽ đường trình diễn các quá trình trên trong hệ tọa độ (p, V).b) quý giá $T_1$ cùng $T_3$ đang biết , tìm kiếm $T_2$.
Một xilanh kín đáo đặt trực tiếp đứng một pit-tông có thể dịch gửi không ma cạnh bên (hình vẽ). Ở cả nhì phía của pit-tông bao gồm cùng một số loại khí và thuộc khối lượng. Ở ánh nắng mặt trời T thể tích phần trên lớn hơn phần dưới n lần. Tỉ số này là từng nào khi ánh nắng mặt trời của xilanh là T" (T" > T) ?.
Đồ thị biểu diễn sự đổi khác của một hóa học khí vào hệ tọa độ (p, T) như (hình vẽ). Hãy vẽ đồ gia dụng thị biểu diễn thay đổi của chất khí trong hệ tọa độ (p, V), (V, T). Một lượng khí ôxi sinh sống $97^0C$ cùng áp suất $10^5 Pa$ được nén đẳng nhiệt đến áp suất $1,3.10^5 Pa$ tiếp nối cần làm cho lạnh đẳng tích lúc đến nhiệt độ nào nhằm khí bao gồm lại áp suất $10^5 Pa$. Vẽ vật dụng thị biểu diễn các chuyển đổi trên vào hệ tọa độ $(p, V), (p, T), (V, T)$.
Đồ thị như hình vẽ trình diễn quá trình biến hóa của $5g$ khí $H_2$. Biết trạng thái đầu khí có nhiệt độ là $27^0C$a) Tính nhiệt độ của khí nghỉ ngơi trạng thái cuốib) Tính độ tăng nội năng của khí. Biết nhiệt dung riêng biệt của khí $H_2$ là $14300 J/kg.K$
Một lượng khí lí tưởng tiến hành một quy trình như hình vẽ.a) Tính công triển khai (hoặc nhận) của hóa học khíb) Tính nhiệt lượng mà khí nhận tượng.


Xem thêm: 1 Lạng Bằng Bao Nhiêu G Bằng Bao Nhiêu Gam ? 1 Lạng Bằng Bao Nhiêu G, Kg

Một lượng khí lí tưởng 1-1 nguyên tử ($frac34 $ mol) thay đổi từ tinh thần $A (p_0=2.10^5 Pa, V_0=8l)$ đến trạng thái $B(p_1=10^5 Pa, V_1=20l)$ được biểu diễn như hình vẽ.a) Hãy tính ánh nắng mặt trời của khí sống trạng thái A và trạng thái Bb) Tính công khí hiện ra (hoặc dấn được) trong quá trình trênc) Xét sự đổi mới thiên của ánh nắng mặt trời trong suốt quá trình, khi số lượng khí có thể tích bởi bao nhiêu thì nhiệt độ có mức giá trị cực lớn ? Tính giá chỉ trị cực lớn đó. không khí có độ ẩm kha khá (theo khí tượng học) $80\%$ được nén đẳng nhiệt mang lại áp suất cấp $3$ lần áp suất ban đầu, khí đó thể tích bởi $frac14 $ thể tích ban đầu.a) Vẽ đường đẳng nhiệt cùng giải thíchb) sau thời điểm không khí bị nén như trên thì tỉ số áp suất riêng rẽ phần của khá nước cùng áp suất toàn phần của ko khí độ ẩm là từng nào ? Lớp 12 - Cơ HọcLớp 12 - Điện từ bỏ HọcLớp 12 - Quang học (Sóng với Lượng tử Ánh sáng)Lớp 12 - vật dụng Lý hiện ĐạiLớp 11 - Điện học - Điện trường đoản cú HọcLớp 11- quang Hình HọcLớp 10 - Cơ Học chất điểmLớp 10 - nhiệt độ HọcĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A CỦA CÁC NĂM