ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP VÀO Ô TRỐNG LỚP 2?

     

Dạng toán điền số đam mê hợp vào ô trống trong sơ đồ là một vào những dạng toán cơ bản thường gặp vào chương trình Toán lớp 2 và lớp 3.

Bạn đang xem: điền số thích hợp vào ô trống lớp 2?

Sau đây, Thaygiaongheo.com hướng dẫn các em học sinh lớp 2 và lớp 3 cách làm qua ví dụ kèm phân tích cách làm cùng lời giải.

Điền số phù hợp hợp vào ô trống lớp 2

Ví dụ 1: Điền số đam mê hợp vào ô trống trong sơ đồ đến dưới đây.

*

Bài giải:

a) Áp dụng bảng cửu chương nhân phân tách lớp 2:

Sơ đồ thứ nhất thực hiện phép tính từ trái qua phải: 2 x 2 = 4, 4 x 2 = 8

Sơ đồ thứ nhì ta tính ngược từ phải qua trái (4 : 1 = 4), rồi tính từ trái qua phải (4 x 4 = 16).

b) Với dạng toán điền vào ô trống theo quy luật ta để ý số đầu tiên bằng 4 nhân với 1, số thứ nhị bằng 4 nhân với 2, số thứ ba bằng 4 nhân với 3…tương tự vậy ta có:

Ô thứ 4 điền 16 vì: 4 x 4 = 16

Ô thứ 5 điền đôi mươi vì: 4 x 5 = 20

Ô thứ 6 điền 24 vì: 4 x 6 = 24

Ô thứ 7 điền 28 vì: 4 x 7 = 28

Ô thứ 8 điền 32 vì: 4 x 8 = 32

Ô thứ 9 điền 36 vì: 4 x 9 = 36

c) Dạng bài bác tập đơn giản, kiểm tra lại kiến thức của học sinh lớp 2 (phép nhân có tính giao hoán).

3 x 4 = 4 x 3

2 x 3 = 3 x 2

2 x 4 = 4 x 2

Điền số thích hợp vào ô trống lớp 3

Ví dụ 2: Điền số ưng ý hợp vào ô trống trong sơ đồ cho dưới đây.

Xem thêm: Nghị Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường Hiện Nay, Nghị Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường Siêu Hay (21 Mẫu)

*

Hướng làm: họ thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải, nhớ lại bảng cửu chương nhân chia lớp 3 đã học để làm.

Bài giải:

2 gấp 8 lần ⇒ 2 x 8 = 16, điền 16, 16 giảm 4 lần ⇒ 16 : 4 = 4, điền 4.

3 gấp 8 lần ⇒ 8 x 3 = 24, điền 24, 24 giảm 4 lần ⇒ 24 : 4 = 6, điền 6.

27 giảm 3 lần ⇒ 27 : 3 = 9, điền 9 vào ô trống, 9 gấp 4 lần ⇒ 9 x 4 = 36, điền 36.

Xem thêm: Unit 3 Lớp 12 Sách Mới Language, Unit 3 Lớp 12 Language

35 giảm 5 lần ⇒ 35 : 5 = 7, điền 7, 7 gấp 8 lần ⇒ 7 x 8 = 56, điền 56.

* Chú ý: tất cả những bài xích toán bọn họ cần linh hoạt thực hiện từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái thế nào cho phù hợp. Chẳng hạn như ví dụ dưới đây:

Ví dụ 3:

*

Giải:

Để điền được ô vuông thứ 2 trong sơ đồ trên ta chiếu lệ tính ngược (nhân): 4 x 8 = 32

Để điền được ô vuông thứ nhất trong sơ đồ trên ta lấy lệ tính ngược (Trừ): 32 – 25 = 7

2 ô vuông còn lại lần lượt làm cho từ trái qua phải phép tính nhân cùng trừ: