Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán

     

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án

Với top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 có đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện từ đó ăn điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 4 môn toán

*

Tải xuống

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn đáp án đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bạn dạng đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 lâu năm 12 cm. Độ lâu năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân chia hết cho 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: tất cả 5 viên bi blue color và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh so với tổng cộng viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi có độ dài đường chéo thứ tuyệt nhất là 9 dm. Độ lâu năm đường chéo thứ hai bằng độ lâu năm đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tra cứu x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) fan ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhì số là 50. Số béo gấp 3 lần số bé. Kiếm tìm số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta bao gồm sơ đồ gia dụng

*

Hiệu số phần đều nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

40 + trăng tròn = 60 (m)

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x đôi mươi = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé xíu là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhị trăm bố mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số tương thích điền vào địa điểm chấm để 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc rứa kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. hiện nay tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết bây giờ tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô dài đường chéo ngắn là 18cm. Độ lâu năm đường chéo dài bởi 5/3 độ lâu năm đường chéo ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta tất cả sơ đồ gia dụng tuổi con là:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của người mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: con 8 tuổi; bà bầu 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Bảng Cân Nặng Thai Nhi Theo Tuần Tuổi, Bảng Cân Nặng Chuẩn Của Thai Nhi Chính Xác Nhất

Độ nhiều năm đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: bao gồm 3 viên bi màu xanh lá cây và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi greed color so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi tất cả độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 m2 C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: các phân số

*
được xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn là:

*
*

Câu 4: phiên bản đồ sảnh vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên phiên bản đồ này ứng với độ lâu năm thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: quý hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): tất cả hai rổ cam, nếu phân phối rổ thứ nhất 4 quả thì tiếp đến số cam ở hai rổ bằng nhau, giả dụ thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì tiếp nối số cam sinh sống rổ trước tiên gấp 3 lần số cam sinh hoạt rổ thiết bị hai. Hỏi ban đầu mỗi rổ có bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cùng với 543 thì được số có 3 chữ số kiểu như nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ sản phẩm hai nhiều hơn thế rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ trước tiên thì số cam rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam rổ lắp thêm hai.

Ta tất cả sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

Số cam sinh sống rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ trang bị hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 trái

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số gồm 3 chữ số như là nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại

Vì số: 555 - 543 thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân tách hết đến 2, vừa chia hết cho 5 bao gồm tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong số số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân tách hết mang đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích s

*
, chiều dài
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: cực hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A gồm 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt một số loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt các loại Khá, còn sót lại là loại trung bình. Hỏi lớp tất cả bao nhiêu em xếp một số loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại xuất sắc và khá là

*

Phân số chỉ số em xếp các loại trung bình là

*

Số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. đến hình bình hành gồm chu vi đều nhau (cùng bằng 12 cm) một hình tất cả số đo một cạnh là 3 cm, một hình có số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ cùng ghi thương hiệu hình thoi vào trong 1 trong nhị hình đó.

Bài 5. một tấm kính hình chữ nhật gồm chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích s tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng đơn vị ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích s thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và còn lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng đó ?

Đáp án và chỉ dẫn giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính sẽ là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều nhiều năm tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính chính là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Thuộc Chương Mấy Của Tác Phẩm Những Ngày Thơ Ấu?

Số mét vuông buổi sáng sủa ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số m2 buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành bao gồm độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số thích hợp để điền vào khu vực chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong các phân số tiếp sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào chỗ chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: search m với n làm sao để cho

*
, m cùng n thứu tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần trang bị hai bán được bằng
*
lần vật dụng nhất. Sau nhị lần chào bán bao đường còn sót lại 12kg. Hỏi ban đầu bao đường gồm bao nhiêu kilogam ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):