CÔNG TẮC NHẤN NHẢ CHỐNG NƯỚC

     
Nút nhấn nguồn chống nước 12mm 3V Xanh Dương (Nhấn nhả) bao gồm led báo nguồn có công dụng chống nước Điện áp: 250VAC Dòng: 2A Điện áp đèn: 3VDC...

Có led báo nguồnCó năng lực chống nước

Điệnáp: 250VACDòng: 2AĐiệnápđèn: 3VDCMàu led: xanh dươngnút thừa nhận nhả

*

1xNút dấn nguồn chống thấm nước 12mm 3V Xanh Dương (Nhấn nhả)

2. Lý lẽ riêng: