Chú Đại Bi 5 Biến Cho Người Chưa Thuộc

     

Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô hổ hang đại bi, thần chú cứu khổ. Hành giả trì, đọc, tụng chú đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt được sinh về rất Lạc. Thần chú này vì Quan nắm Âm người tình tát nói. ước ao trì chú này thì phải phát bồ đề tâm, kính duy trì trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và cần trì tụng liên tục. Thần chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi trọng điểm đà la ni, toàn văn chú đại bi bao gồm 84 câu, 415 chữ


Lời chú đại bi giờ Việt

Bài chú đại bi này là lời kinh chú đại bi chuẩn chỉnh được dịch từ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được áp dụng chính thức trong các các kinh khủng và nghi thức tụng niệm thêm tại vn và hải ngoại. Với cũng chính là bản chú đại bi trong đoạn phim do thầy Trí thoát tụng ở video bên dưới.

Bạn đang xem: Chú đại bi 5 biến cho người chưa thuộc

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ ngươi Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát ra da, ý trung nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha vạc xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô đánh rô, nhân tình đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (lặp lại 3 lần lúc trì biến hóa cuối cùng)

Chú đại bi tiếng Việt trong gớm Đại bi trung tâm đà la ni HT thích hợp Thiền trung ương dịch

Chú đại bi 7 biến có chữ vị thầy thích hợp Trí thoát tụng, gồm chữNhững tiện ích khi hiểu trì tụng chú đại bi

Theo khiếp Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán rứa Âm người tình Tát Quảng Đại viên mãn Vô ngại Đại Bi vai trung phong Đà La Ni, bởi vì ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài bác chú này có 84 câu, tín đồ trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành, không biến thành 15 vật dụng hoạnh tử bức hại.

Được 15 điều lành

1. Xuất hiện thường được gặp mặt vua hiền, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp mặt vận may, 4. Thường gặp được chúng ta tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Trung khu đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cấm, 8. Bà con hòa thuận thương yêu, 9. Của cải thức ăn uống thường được sung túc, 10. Hay được người khác cung kính, góp đỡ, 11. Có của báu không xẩy ra cướp đoạt, 12. Cầu gì rất nhiều được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần hay theo hộ vệ, 14. Được chạm mặt Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm nám sâu.

Xem thêm: Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm (Huflit)

Không bị 15 đồ vật hoạnh tử

1. Chết vị đói khát khốn khổ, 2. Chết bởi vì bị gông cùm, kìm hãm đánh đập, 3. Chết vì oan gia báo thù, 4. Chết bởi vì chiến trận, 5. Chết bởi bị ác thú hổ, lang sói làm hại, 6.Chết vì rắn độc, bò cạp, 7. Bị tiêu diệt trôi, bị tiêu diệt cháy, 8. Chết bởi bị thuốc độc, 9. Chết vày trùng độc có tác dụng hại, 10. Chết vì điên cuồng mất trí, 11. Chết vì bổ từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Bị tiêu diệt vì fan ác trù ếm, 13. Chết bởi tà thần, hung thần làm hại, 14. Bị tiêu diệt vì bệnh trở nặng bức bách, 15. Chết vì chưng tự tử.Ngoài ra, theo gớm Thiên Nhãn Thiên Tí Quán ráng Âm người yêu Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, toàn bộ phiền óc tội chướng rất nhiều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.Thần chú Đại Bi được những tông phái Phật giáo trì niệm rất thông dụng và thịnh hành. Mặc dù nhiên, thần chú này được những nhà Phật học dịch khác biệt về thương hiệu kinh cũng tương tự chương cú. Đơn cử như bạn dạng dịch chú Đại Bi của ngài người yêu Đề lưu lại Chi tất cả 94 câu, phiên bản dịch của ngài Kim cương cứng Trí gồm 113 câu, bạn dạng dịch của ngài Bất không tồn tại 82 câu…

84 câu chú đại bi phân tách theo từng câu mang đến dễ học

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật tình nhân Tát ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trọng tâm đà la ni

Nam tế bào Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ DaNam tế bào A Rị DaBà Lô Yết Đế Thước chén bát Ra DaBồ Đề Tát Đỏa Bà DaMa Ha Tát Đỏa Bà DaMa Ha mũ chào mào Ni Ca DaÁnTát Bàn Ra vạc DuệSố Đát na Đát TỏaNam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị DaBà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà BàNam tế bào Na Ra Cẩn TrìHê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa MếTát Bà A Tha Đậu Du BằngA Thệ DựngTát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) mãng cầu Ma Bà GiàMa phát Đạt ĐậuĐát Điệt ThaÁn A Bà Lô HêLô Ca ĐếCa Ra ĐếDi Hê RịMa Ha nhân tình Đề Tát ĐỏaTát Bà Tát BàMa Ra Ma RaMa Hê Ma Hê Rị Đà DựngCu Lô Cu Lô Yết MôngĐộ Lô Độ Lô phát Xà domain authority ĐếMa Ha phạt Xà da ĐếĐà Ra Đà RaĐịa Rị NiThất Phật Ra DaGiá xác định giá RaMạ Mạ phát Ma RaMục Đế LệY Hê Y HêThất na Thất NaA Ra Sâm Phật Ra Xá LợiPhạt Sa phân phát SâmPhật Ra Xá DaHô Lô Hô Lô Ma RaHô Lô Hô Lô Hê RịTa Ra Ta RaTất Rị tất RịTô Rô đánh RôBồ Đề Dạ nhân tình Đề DạBồ Đà Dạ nhân tình Đà DạDi Đế Rị DạNa Ra Cẩn TrìĐịa Rị sắc đẹp Ni NaBa Dạ Ma NaTa Bà HaTất Đà DạTa Bà HaMa Ha vớ Đà DạTa Bà HaTất Đà Du NghệThất Bàn Ra DạTa Bà HaNa Ra Cẩn TrìTa Bà HaMa Ra mãng cầu RaTa Bà HaTất Ra Tăng A Mục Khê DaTa Bà HaTa Bà Ma Ha A vớ Đà DạTa Bà HaGiả Kiết Ra A vớ Đà DạTa Bà HaBa Đà Ma Yết vớ Đà DạTa Bà HaNa Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra DạTa Bà HaMa Bà Lợi chiến hạ Yết Ra DạTa Bà HaNam mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ DaNam tế bào A Rị DaBà Lô Yết ĐếThước Bàn Ra DạTa Bà HaÁn vớ Điện ĐôMạn Đà RaBạt Đà DạTa Bà Ha

(Lặp lại 3 lần trường đoản cú câu Chú 81 cho 84 lúc quý vị trì vươn lên là cuối cùng)


*

Chú đại bi giờ Phạn (Sanskrit)

Đây là phiên bản chú đại bi tiếng Phạn nguyên gốc bằng ngôn từ Sanskrit, để học cách tụng bài xích chú đại bi giờ Phạn này, quý vị hoan hỷ xem đoạn clip hướng dẫn: lí giải học Chú Đại Bi tiếng Phạn từng câu rất dễ dàng học theo.

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basham prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Xem thêm: Các Dòng Gà Mỹ Đá Cựa Tròn, Cách Nhận Biết Gà Mỹ Rặc, Page Not Found

Chú đại bi ngữ điệu Sanskrit

Các bài bác pháp không giống về chú đại bi:

Nguyện cho toàn bộ hành đưa phát trung khu đọc trì tụng chú đại bi được Chư Phật, tình nhân Tát gia hộ, tai qua nàn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và càng ngày tinh tấn trên tuyến phố tu hành. Nam mô Đại Bi Quán vậy Âm người tình Tát.


4.4/5 - (1272 bình chọn)
Tag:Quán vắt Âm tình nhân TátThần ChúThích Trí ThoátTụng Kinh

467 phản hồi trong “Chú đại bi giờ Phạn và tiếng Việt 7 trở nên 84 câu”


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được khắc ghi *

Tên *

Email *

Trang web

Bình luận *

Δ

Theo dõi khi có trả lời mới


Bước đầu học tập PhậtQuê hương rất lạcNghi thức niệm PhậtNiệm Phật thập yếuNiệm Phật Sám PhápKhuyên người niệm PhậtNiệm Phật Tông YếuThiện căn phước đức nhân duyênChân thiệt niệm Phật rất lạc hiện nay tiền


Pháp môn tịnh độThiền tôngLuật nhân quảQuán cầm cố Âm ý trung nhân TátA Di Đà PhậtBát Nhã trung ương KinhKinh Pháp HoaKinh Pháp Cú


Thích Pháp HoàThích Phước TiếnThích tâm NguyênThích Thiện ThuậnThích Trí HuệThích Thiện TuệThích Trí ThoátThích Thiện XuânThích Minh NiệmThích Nhật TừThích Thanh TừThích nhất HạnhThích Trí QuảngThích Huyền DiệuThích Thiền TâmThích đàn bà Hương NhũĐạt Lai Lạt MaPháp Sư Tịnh KhôngHoà Thượng Tuyên HoáẤn quang đãng Đại Sư