CHẤT KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH NAOH LÀ

     
Chất không phản ứng với NaOH

Dung dịch nào dưới đây không phản nghịch ứng với hỗn hợp NaOH?

Lớp 12 Cơ bản Câu A. Axit axeticCâu B. PhenolCâu C. MetylaminĐáp án đúngCâu D. Glyxin
Giải ham mê câu trả lời Click nhằm xem lý giải của đáp án(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong tầm 15 giây)(Quảng cáo sẽ giúp đỡ chúng mình giữ lại website luôn miễn phí tổn cho toàn bộ học sinh)Cảm ơn các bạn rất các ^^!
Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan tiền tới phương trình

C6H5OH + NaOH => C6H5ONa + H2O CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O NaOH + NH2CH2COOH => H2O + NH2CH2COONa


Thí nghiệm

Người ta mô tả hiện tượng lạ thu được ở một vài thí nghiệm như sau:1. đến Br2 vào dung dich phenol xuất hiện thêm kết tủa màu trắng.2. Mang lại quỳ tím vào hỗn hợp phenol, quỳ chuyển màu đỏ.3. Mang lại phenol vào hỗn hợp NaOH dư, lúc đầu phân lớp, sau tạo dung dịchđồng nhất.4. Thổi khí CO2 qua hỗn hợp natri phenolat lộ diện vẩn đục color trắng.Số thí nghiệm được biểu thị đúng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 4Câu B. 2Câu C. 1Câu D. 3
Nguồn nội dung

Kĩ thuật lốt dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan tới phương trình

3Br2 + C6H5OH => C6H2Br3OH + 3HBr C6H5OH + NaOH => C6H5ONa + H2O C6H5ONa + H2O + CO2 => C6H5OH + NaHCO3


Số chất tính năng với hỗn hợp NaOH

Cho các chất: etyl axetat, anilin, metyl aminoaxetat, glyxin, tripanmitin. Số chất tính năng được với dung dịch NaOH là.

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 2Câu B. 4Câu C. 3Câu D. 5
Nguồn nội dung

THPT HÀM LONG - BẮC NINH

Liên quan liêu tới phương trình

C6H5OH + NaOH => C6H5ONa + H2O NaOH + CH3NH3Cl => H2O + NaCl + CH3NH2 NaOH + CH3COOCH3 => CH3COONa + CH3OH NaOH + C2H5Cl => C2H4 + H2O + NaCl NaOH + HCOONH3CH2CH3 => H2O + HCOONa + CH3CH2NH2


Phản ứng hóa học

Cho dãy những dung dịch: axit axetic, phenyamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin,phenol. Số chất trong dãy chức năng được cùng với NaOH :

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. 4Câu B. 3Câu C. 5Câu D. 6
Nguồn nội dung

CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH

Liên quan liêu tới phương trình

C6H5OH + NaOH => C6H5ONa + H2O CH3Cl + NaOH => CH3OH + NaCl CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O NaOH + CH3NH3Cl => H2O + NaCl + CH3NH2 NaOH + CH3COOCH3 => CH3COONa + CH3OH


Phản ứng hóa học

Chất nào dưới đây không tác dụng với dung dịch NaOH?

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. CH3COOH.

Bạn đang xem: Chất không phản ứng với dung dịch naoh là

Câu B. C2H5NH3Cl.Câu C. C2H4Câu D. C6H5OH (phenol).
Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ thpt QG năm 2016

Liên quan liêu tới phương trình

C6H5OH + NaOH => C6H5ONa + H2O CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O


Chuyển hóa

Cho chuỗi bội nghịch ứng sau: Etylclorua --NaOH, t0--> X --CuO, t0--> Y --Br2/xt--> Z --NaOH--> G. Trong những chất trên chất có ánh sáng sôi cao nhất là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. Chất X.Câu B. Chất Y.

Xem thêm: Sở Công Thương Tra Cứu Shipper, Shipper Phải Khử Khuẩn Khi Giao, Nhận Hàng Hóa

Câu C. Chất Z.Câu D. Chất G.
Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang đoạt được lí thuyết chất hóa học

Liên quan lại tới phương trình

CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O NaOH + C2H5Cl => C2H5OH + NaCl Br2 + CH3CHO + H2O => CH3COOH + 2HBr C2H5OH + CuO => CH3CHO + Cu + H2O


Số phản bội ứng xảy ra ở điều kiện thường

Cho những phản ứng sau:(1) Cu + H2SO4 đặc, nguội (5) Cu + HNO3 đặc, nguội(2) Cu(OH)2 + glucozơ (6) axit axetic + NaOH(3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH (7) AgNO3 + FeCl3(4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl (8) Al + Cr2(SO4)3Số làm phản ứng xảy ra ở đk thường ?

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 5Câu B. 7Câu C. 8Câu D. 6
Nguồn nội dung

CHUYÊN KHTN - ĐH HÀ NỘI

Liên quan tới phương trình

3AgNO3 + FeCl3 => 3AgCl + Fe(NO3)3 CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O Cu + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + CuSO4 Cu + 4HNO3 => Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 sắt + 4HNO3 => 2H2O + NO + Fe(NO3)3 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu


Axit axetic

Chấy X (có M = 60 và cất C,H,O). Hóa học X phản ứng được cùng với Na, NaOH và NaHCO3. Tên gọi của X là:

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. axit axeticCâu B. metyl fomatCâu C. Ancol propylicCâu D. Axit fomic
Nguồn nội dung

ĐHSP HÀ NỘI - thpt CHUYÊN

Liên quan liêu tới phương trình

CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O CH3COOH + mãng cầu => CH3COONa + H2 CH3COOH + NaHCO3 => CH3COONa + H2O + CO2


Phản ứng chất hóa học

Cho dãy những dung dịch: axit axetic, phenyamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin,phenol. Số hóa học trong dãy chức năng được với NaOH :

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 4Câu B. 3Câu C. 5Câu D. 6
Nguồn nội dung

CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH

Liên quan tiền tới phương trình

C6H5OH + NaOH => C6H5ONa + H2O CH3Cl + NaOH => CH3OH + NaCl CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O NaOH + CH3NH3Cl => H2O + NaCl + CH3NH2 NaOH + CH3COOCH3 => CH3COONa + CH3OH


Chất ko phản ứng với NaOH

Dung dịch nào sau đây không phản bội ứng với dung dịch NaOH?

Lớp 12 Cơ bạn dạng Câu A. Axit axeticCâu B. PhenolCâu C. MetylaminCâu D. Glyxin
Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan tiền tới phương trình

C6H5OH + NaOH => C6H5ONa + H2O CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O NaOH + NH2CH2COOH => H2O + NH2CH2COONa


The Law Of Cause & Effect

*
*

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản và dễ dàng nhất tất cả thể gồm 1 proton trong phân tử nhân được xoay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong các các nguyên tố và là nguyên tố phong phú và đa dạng nhất vào vũ trụ.

Xem thêm: Cách Làm Câu Nêu Tác Dụng Của Các Biện Pháp Tu Từ ? Tác Dụng Của Biện Pháp Tu Từ


*

Mobile Apps
*
*
Chemistry ToolsPeriodic Table of ElementsSolubility tableElectron configurationReactivity seriesElectrochemical series
*
*
You can help us keeping this good work

This system is delivered to lớn you by Vietnamese students and teacherswho contribute relentlessly to lớn keep nội dung update & report missing information

Donating khổng lồ our cause, you are not only help supporting this trang web going on, but alsodirectly helping charity project in Vietnam building shcools in rural areas.