Bài Tập Cuối Tuần 11 Lớp 3

     

Câu 3: Một siêu thị có 26kg gạo nếp. Số gạo tẻ vội vàng 8 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki–lô–gam gạo tẻ?

A. 108kg B. 208kg

C. 308kg D. 408kg

Câu 4: 32 gấp 8 mấy lần ?

A. 3 lần B. 4 lần

C. 5 lần D. 6 lần

Câu 5: Lớp 3A bao gồm 4 tổ, mỗi tổ 8 bạn. Hỏi lớp 3A tất cả bao nhiêu bạn?

A. 12 chúng ta B. 22 bạn

C. 32 bạn D. 34 bạn

Câu 6: tìm kiếm tích của số nhỏ nhất có 3 chữ số như là nhau và số mập nhất có 1 chữ số.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 11 lớp 3

A. 900 B. 998

C. 999 D. 990

Câu 7: Tính: 104 × 7 + 28 =…..

A. 754 B. 755

C. 756 D. 757

Câu 8: Một nhỏ chó khối lượng 16kg, một bé thỏ cân nặng 4kg. Hỏi con chó khối lượng gấp mấy lần nhỏ thỏ?

A. 1 lần B. 2 lần

C. 3 lần D. 4 lần

II. Phần 2. Giải các bài toán sau:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 117 × 3

……………

……………

……………

118 × 7 

……………

……………

……………

205 × 4

……………

……………

……………

b) 341 × 3

…………… 

……………

……………

110 × 8

…………… 

……………

……………

214 × 4

…………… 

……………

……………

Bài 2: Tìm (x), biết:

(x) : 7 = 123

………………………….

………………………….

(x) : 4 = 227 

………………………….

………………………….

Bài 3: bao gồm 4 thùng dầu, từng thùng chứa 127(l) dầu. Bạn ta đã lấy ra 205(l) từ các thùng đó. Hỏi sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp số:………………………… 

Lời giải đưa ra tiết

I. Phần 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: 

Phương pháp giải:

- triển khai phép tính bên đề xuất dấu bởi trước.

- tìm (x) : (x) ở đoạn số bị chia, mong muốn tìm số bị phân tách ta mang thương nhân với số chia.

Cách giải:

(x) : 13 = 5 + 3

(x) : 13 = 8

(x) = 8 × 13

(x) = 104

=> Đáp án yêu cầu chọn là B.

Câu 2:

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép nhân cùng phép trừ thì triển khai phép tính nhân trước, phép tính trừ sau.

Cách giải:

214 × 3 – 46

= 642 – 46

= 596

=> Đáp án phải chọn là A.

Câu 3:

Phương pháp giải:

- Dạng toán gấp một vài lên nhiều lần.

- Số kg gạo tẻ = số kilogam gạo nếp × 8.

Xem thêm: Soạn Anh 12 Unit 2: E Focus, Unit 2 Lớp 12 Language Focus

Cách giải:

Bài giải

Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo tẻ là:

26 × 8 = 208 (kg)

Đáp số: 208kg.

=> Đáp án nên chọn là B.

Câu 4:

Phương pháp giải:

Dạng toán sút đi một vài lần: mong mỏi giảm một vài đi các lần, ta phân tách số đó đến số lần.

Cách giải:

32 : 8 = 4 (lần)

Vậy 32 cấp 8 là 4 lần.

=> Đáp án bắt buộc chọn là B.

Câu 5:

Phương pháp giải:

Số chúng ta lớp 3A = số các bạn của từng tổ × 4.

Cách giải:

Bài giải

Lớp 3A gồm số bạn là:

8 × 4 = 32 (bạn)

Đáp số: 32 bạn.

=> Đáp án buộc phải chọn là C.

Câu 6:

Phương pháp giải:

- tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất bao gồm 3 chữ số như là nhau với số bự nhất có 1 chữ số.

- Nhân nhì số bên trên với nhau.

Cách giải: 

Số nhỏ tuổi nhất có 3 chữ số giống như nhau là 111.

Số khủng nhất có 1 chữ số là 9.

Tích của số nhỏ tuổi nhất gồm 3 chữ số tương đương nhau với số béo nhất có một chữ số là:

111 × 9 = 999

Vậy số bắt buộc tìm là 999.

=> Đáp án đề nghị chọn là C.

Câu 7:

Phương pháp giải:

Biểu thức bao gồm phép nhân với phép cộng thì thực hiện phép tính nhân trước, phép tính cùng sau.


Cách giải 

104 × 7 + 28

= 728 + 28

= 756

=> Đáp án phải chọn là C.

Câu 8:

Phương pháp giải:

- Dạng toán bớt đi một trong những lần.

Xem thêm: Nơi Bán Thanh Đường An Giá Bao Nhiêu, Thanh Đường Gamosa

- Để tìm bé chó trọng lượng gấp số lần nhỏ thỏ ta lấy trọng lượng con chó chia cho trọng lượng của nhỏ thỏ.