BƯỚC 1: CHỌN SẢN PHẨM, CLICK CHỌN MÀU SẮC ---> SỐ LƯỢNG ---> BẤM NÚT "THÊM VÀO GIỎ HÀNG"

BƯỚC 2: NẾU ĐÃ CHỌN ĐỦ HÀNG, BẤM "TIẾN HÀNH THANH TOÁN"

BƯỚC 3: CUNG CẤP THÔNG TIN Ở CỘT NGOÀI CÙNG BÊN TRÁI, CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN Ở CỘT GIỮA VÀ BẤM XÁC NHẬN.

BƯỚC 4: HOÀN TẤT MUA HÀNG, BẠN NHẬN ĐƯỢC SMS BÁO THÀNH CÔNG ĐẾN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ NHẬP